فراخوان جشنواره موسیقی فارس

انجمن موسیقی فارس در ادامه دوره‌های پیشین «جشنواره موسیقی فارس» و در راستای ایجاد زمینه فعالیت جمعی در حوزه موسیقی به‌صورت گروه‌نوازی (آنسامبل) به عنوان یکی از مهمترین شیوه‌های اجرا و ارائه موسیقی آذر ماه امسال دهمین دوره این جشنواره را با رویکرد گروه‌نوازی، در شهر شیراز و با همکاری هنرمندان و استادان بنام موسیقی کشور و همچنین اهالی محترم موسیقی و گروه‌های فعال استان فارس برگزار خواهد‌کرد. بدینوسیله از تمامی گروه‌های موسیقی حائز شرایط در شاخه‌های مختلف موسیقی مندرج در فراخوان دعوت می‌شود تا با ارسال مدارک و آثار خود و شرکت در این رویداد هنری در اعتلای هنر موسیقی استان و ارتقای کیفیت اجراهای صحنه‌ای مشارکت جویند…

برای دریافت متن کامل این فراخوان اینجا کلیک نمایید
برای دریافت فرم ثبت نام در این فراخوان اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در فراخوان، فرم ثبت نام را چاپ کنید، سپس کلیه قسمت های مربوطه را پر کرده و به دفتر جشنواره موسیقی ارائه نمایید.